Sköna Gröna Skogar AB


Sedan 1972 har Bengt Norén arbetat med skogsbruk och sedan 1980 som företagare. Företaget är baserat i Latorp och arbetar i Örebro län och delar av Sörmland. För närvarande är vi 5 anställda i företaget.

Förutom traditionellt skogsbruk arbetar vi även med stadsnära och hyggesfritt skogsbruk. Versamheten har alltid präglats av av ett stort hänsynstagande till natur och miljö. Vi utför skogligt underhåll av ledningsgator som en del av säkra elleveranser.

Företaget har numer en miniskotare som kör ut virket där det är höga krav på att undvika körskador.

Behöver du hjälp med trädfällning på din tomt? Vi tar ner det mesta och ordnar med transport om det behövs.

Våra uppdragsgivare är kommunala och andra offentliga förvaltningar, skogsbolag, enskilda skogs och tomtägare och ledningsbolag. All personal har nödvändiga körkort för motorsåg och röjsåg och grönt kort för natur och kultur hänsyn.

Företaget är certifierat. Kollektivavtal med GS finns.

TjänsterVi utför alla traditionella manuella skogsarbeten, hygesfritt skogsbruk,körning med miniskotare(Bison 10000), rådgivning, röjning av ledningsgator,stadsnära skogsbruk, fällning av svåra träd/tomtträd, m.m.

Allt arbete utförs av kunnig och erfaren personal. Vi har över 110 års samlad erfarenhet. En stor arsenal med hjälpmedel gör att vi klarar de flesta uppdrag. Vi har samarbetspartners som hjälper oss med det vi inte klarar själva.

Nedan kan du se några exempel på våra tjänster.

LÅNGSIKTIGT SKOGSBRUK

Hyggesfritt


Varför inte äta kakan och ändå ha den kvar. Den blir dessutom godare då. Metoderna är många, men vi håller oss till skärmhuggning eller en försvenskad variant av Lybeckmetoden. Det innebär att vi kan fälla ett träd för att skapa eller förstora en lucka. (en lucka är inget fel eller problem utan en möjlighet) Genom att avverka ”mogna träd”, vilket även kan vara ett 40-årigt träd, skapar vi ett skiktat bestånd där det alltid finns träd av ett flertal arter med god tillväxt. Avverkningskostnaden blir något högre. Dock inte så rasande mycket eftersom medelstammen på de avverkade träden blir högre. Markägaren slipper markberednings och planteringskostnader samt gallringar med låg eller negativ ekonomi.

Om ungskogsröjningen görs med försktighet kan man skapa förutsättningar för kommande hyggesfritt skogsbruk.

Vi tar självklart alla vanliga häsyn till naturvärdesträd, fuktiga mijöer m.m. som hör till ett modernt skogsbruk.

Avverkningen kan utföras både manuellt och/eller maskinellt. I grov skog, medelstam åp 1,5 m3sk eller mer, stannar den manuella avverkningskostnaden på c:a 80kr/m3fub.

KontaktAdress:
Linnelund Grytsätter 740, 719 92 Vintrosa

Telefon:

0706-86 61 68

Kontakta oss